WWW.ZOMERHUISJEINZEELAND.NL

Haaientanden zoeken is een sport die iedereen met een stel goede ogen kan uitoefenen. Je moet wat geduld hebben en op een goede plek zoeken.

Haaien hebben altijd een mond vol tanden. Bij de meeste haaiensoorten bevindt zich achter elke tand een aantal reserve tanden. Als een tand uit de voorste rij afbreekt dan word deze vervangen door een nieuwe tand uit de rij erachter. De nieuwe tand schuift dus een plaatsje naar voren.

De haai doet twee weken met een tand en verslijt er tijdens zijn leven een paar duizend. Aangezien er al sinds mensenheugenis haaien zijn, maakt ook u volop kans om een haaientand te vinden.

Goede plekken om te zoeken zijn, de geul oversteken bij laagwater (hou goed de waterstanden in de gaten) vervolgens naar de eerste stormbreker lopen in Knokke bij de haas, onderweg daar naar toe vind je in het rode schelpengruis de haaien- en roggentandjes

De haas

Haaien- en roggentandjes

Z O N ,   Z E E   e n   . . . . .   H A A I E N T A N D J E S