WWW.ZOMERHUISJEINZEELAND.NL

Het Zwin een heel dynamisch natuurgebied, waar het zeewater elke vloed binnenstroomt. Het zoute water zorgt voor een bijzondere plantengroei - met bijbehorende dieren.

Rond het begin van onze jaartelling drong de zee ver het land binnen. Er ontstond er een binnenzee met een uitgebreid stelsel van geulen en kreken. In de 13e en 14e eeuw was deze zeearm, ’t Zwyn, een belangrijke vaarweg naar Brugge. De steden aan het Zwin, waaronder Brugge, Damme en Sluis,  werden bloeiende handelscentra. Ze verloren hun handelspositie toen de geul steeds ondieper en uiteindelijk onbevaarbaar werd. In latere eeuwen werd het Zwin grotendeels ingepolderd.

 

Slufter en poldertjes

Het Zwin is een slufter: een strandvlakte achter de duinen die in open verbinding staat met de zee. Direct achter de geulmonding ligt zandstrand, meer naar binnen liggen duinen en schorren. Achter de duinenrij liggen twee kleine polders, die in beheer zijn bij het Zeeuwse Landschap: de Kievittepolder en de Oudelandsepolder. In de Zwinweide, ooit een zijgeul van het Zwin, is zeer gevarieerd gebiedje waar zoet en zout elkaar op kleine afstand afwisselen. Dankzij de afwisseling tussen nat en droog, zout en zoet, en klei en zand kent het hele gebied kent een grote variatie in plantengroei.

Vogels

Eb of vloed, zomer of winter, hier zijn altijd vogels. Ze komen voor het voedsel, zoals zeepieren, kreeftjes, visjes en schelpen. Tijdens de vogeltrek tanken duizenden vogels hier even bij. De schorren zijn een belangrijk broedgebied voor vogels als tureluur, kluut, scholekster. In het struweel aan de landzijde leven zangvogels als kneu, fitis, zwartkop en nachtegaal.

Planten

Op het schor komt lamsoor veel voor, deze zoutplant wordt, in België Zwinblomme genoemd. Ook talrijk op het schor zijn o.a. strandkweek en zoutmelde. In het vloedmerk, de aanspoelsels op het strand, komen zeepostelein en zeebiet veel voor en langs de zeedijk is de gele hoornpapaver te vinden.

 

Andere dieren

Het groengouden boomkikkertje maakt in het voorjaar een hard, kekkerend geluid, dat op een kilometer afstand nog te horen is.

Stacaravan huren in Zeeland